Polityka prywatności i plików cookies

Poniższa polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania i procesowania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach procesu rekrutacyjnego oraz użytkowania strony internetowej https://smartrecruiting.pl.

Administratorem strony i danych osobowych: Grzegorz Sekulski, właściciel firmy „Smart Recruiting Grzegorz Sekulski”, ul. Postępu 10/100, 02-676 Warszawa, NIP: 123-121-34-17.

Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail contact@smartrecruiting.pl.

§ 1. Definicje

Poniżej znajduje się słownik pojęć użytych w poniższej polityce prywatności:

 1. Administrator – Grzegorz Sekulski, właściciel firmy „Smart Recruiting Grzegorz Sekulski”, ul. Postępu 10/100, 02-676 Warszawa, NIP: 123-121-34-17.
 2. Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://smartrecruiting.pl.
 3. Podmiot trzeci – pracodawca lub pracodawcy, na zlecenie których Administrator prowadzi proces rekrutacyjny na stanowisko.
 4. Użytkownik – każdy podmiot, który aplikuje na stanowisko lub korzysta ze Strony.
§ 2. Dane osobowe
 1. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie, takich jak formularz aplikacji na stanowisko i formularz zapisywania się na newsletter, oraz przesyłając wiadomość mailową do pracowników firmy w domenie @smartrecruiting.pl.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza aplikacji na stanowisko przetwarzane są w celach rekrutacyjnych polegających na wewnętrznej, poufnej weryfikacji doświadczenia i kompetencji kandydatów oraz kontakcie telefonicznym lub mailowym w celu przedstawieniu bezpłatnej oferty udziału w procesie rekrutacyjnym do jednego lub więcej pracodawców z którymi firma współpracuje.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator, za wyłączną zgodą ustną lub pisemną użytkownika, przekaże CV, wraz z zawartymi w nim informacjami, pracodawcom z którymi współpracuje i którzy potwierdzili umownie zgodność użytkowania i procesowania danych z RODO.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim.
 9. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 10. Administrator informuje Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w formularzu zapisu na newsletter, przekazywane są do USA poprzez zapisanie ich w bazie na serwerze znajdującym się w USA. Administrator korzysta z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest firma amerykańska.
 11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 • Traffit Sp. z o.o., Adrian Wolak, Mariusz Bessman, Aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia, KRS 0000500186, NIP: 586-228-85-62 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • Calendly LLC // 3423 Piedmont Road NE, Atlanta, GA 30305-1754 – w celu korzystania z narzędzia do szybkiego umawiania spotkań,
 • Grupa Pracuj sp. z o.o., właściciel serwisu Pracuj.pl., adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa – w związku z korzystaniem z elektronicznych narzędzi do publikacji ogłoszeń i otrzymywania aplikacji (CV),
 • Grupa OLX Sp. z o.o., właściciel serwisu olx.pl, adres: (ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań – w związku z korzystaniem z elektronicznych narzędzi do publikacji ogłoszeń i otrzymywania aplikacji (CV),
 • Indeed Inc // 6433 Champion Grandview Way, Austin, TX 78750 – w związku z korzystaniem z elektronicznych narzędzi do publikacji ogłoszeń i otrzymywania aplikacji (CV),
 • pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera,
 • Po uprzedniej zgodzie ustnej lub pisemnej użytkownika – określonym pracodawcom, na zlecenie których Administrator prowadzi proces rekrutacyjny na stanowisko.

12. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
§ 3. Cookies
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
§ 4. Technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje poniższe technologie śledzące działania Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
§ 5. Serwer
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.